Agility

Anmälan till våra kurser är bindande. Återbetalning av kursavgift sker endast vid uppvisande av veterinär- eller läkarintyg som bekräftar att hund/förare inte kan delta i kursen. Medlemskap i Svedala BK är obligatorisk för att få delta i kurs, detta gäller även familjemedlemmar som också vill vara med på kursen.

Här nedan följer en beskrivning av de kurser som vi arrangerar. Utbudet av kurser varierar från termin till termin, beroende på om vi har tillgång till en instruktör eller ej.

HÖST AGILITY MED LINDA

Kurs på fyra tillfällen där vi vid varje tillfälle har ett nytt tema.

– Effektiv träning och kombinationer med fart

– Baksidor

– Kontaktfält och slalom

– Bana

Vi kommer under kurstillfällena träna grunder, teknikövningar, kombinationer och banor med utveckling för både förare och hund. För att hunden snabbt och rätt ska kunna ta sig runt en bana behövs det att föraren är tydlig, därför lägger vi stort fokus på förarens handling. Övningarna anpassas efter ekipaget och kursen är både för dig som nyligen börjat springa längre kombinationer och för dig som har en erfaren tävlingshund.

Instruktör Linda Rockler

Max 6 deltagare per kurs Minst 5 deltagare för att kursen ska starta

Grupp 1 Torsdag v 40, 41, 42, 43 Kl 17.15 – 19.00

Grupp 2 Torsdag v 40, 41, 42, 43 Kl 19.15 – 21.00

Grupp 3 Fredag v 40, 41, 42, 43 Kl 13.15 – 15.00

Anmäl dig här till denna kurs.


Agility steg 1 – Handling STARTAR EJ VT 21
Kursen går igenom utvalda grundövningar för att ekipaget ska få en stabil grund inför framtiden. Fokus ligger på att utveckla följsamhet och samarbete. Inga hinder ingår i denna kurs.  
Målgrupp:
För dig som vill träna agility och lära dig från grunden.
Förkunskapskrav:
Föraren bör ha en god allmänlydnad på hunden och kunna arbeta med den lös kortare stunder.
Mål:
•  Utveckla gott samarbete
•  Uppmuntra hunden att arbeta självständigt
•  Belöningsträning och belöningsutveckling
•  Kontaktfältsbeteende
•  Target-träning med hjälp av klicker
•  Hitta hundens on/off-knapp – bäst när det gäller

Omfattning: 6 träffar där teori och praktik varvas.
Max 8 deltagare
Pris: 900 kr


Agility steg 2 – Hinderinlärning
Målgrupp:
För de som tidigare gått steg 1 eller motsvarande hos annan klubb eller instruktör. I denna kurs ligger fokus på inlärning av de olika hinder som ingår i en agilitybana. Olika inlärningsmetoder för de olika hindren presenteras.
Förkunskapskrav:
Steg 1, agility – handling, är ett krav samt en god allmänlydnad och att man kan arbeta med hunden lös.   
Mål:
•  Inblick i agilityn då och nu
•  Agilityregler
•  Kombinationer
•  Grundläggande handling, planera din väg med hjälp av framför-/bakombyten
•  Under kursen går vi igenom olika typer av hopphinder, kontaktfältshinder och tunnlar
•  Samarbete och kommunikation
•  Inlärning genom att baklänges-kedja
•  Betydelsen av uppvärmning, nedvarvning samt stretching

Omfattning: 24 studietimmar
Kursdag: Måndagar 19.00- 21.15
Kursdatum: 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5
Pris: 1200 kr
Instruktör: Anna

Agility steg 3 – Handling klass 1  ( Steg 1 )  STARTAR EJ VT 21
I denna kurs fokuserar vi på förarens handling att ekipaget ska kunna springa en klass 1-bana.
Målgrupp:
För dig som har gått steg 1 och 2 och som vill utveckla dig och din hund ännu mer. Du skall kunna jobba med lös hund bland andra hundar.
Förkunskapskrav:
Steg 1 och 2 enligt ovan, eller motsvarande hos annan klubb eller instruktör, ekipage som gått grundkurs på annan klubb ska träffa instruktören innan kursanmälan. God allmänlydnad och förmåga att kunna arbeta lös bland andra lösa hundar. Hunden ska kunna arbeta självständigt över hinder och ekipaget ska kunna springa en kortare kombination av olika hinder.
Mål:
•  Ekipaget ska efter avslutad kurs kunna springa en hel bana med flyt (dvs inte behöva stanna upprepade gånger för att ta om ett hinder)
•  Hunden ska kunna samtliga hinder
•  Föraren ska kunna resonera kring olika alternativa vägar i en kombination
•  Genomgång av hur en tävling går till, SAgiK Tävling, banvandring
•  Praktisk träning på klass 1-bana

Omfattning: 8 träffar där teori och praktik varvas.
Pris: 1200 kr

Agility steg 4 – Handling för tävlingsekipage  ( Steg 2 ) STARTAR EJ VT 21
Målgrupp:
För de ekipage som vill utvecklas ännu mer och börja tävla. I denna kurs fortsätter vi att titta på handling, förarens placering samt olika byten. Det är inte ett krav att tävla men denna kurs krävs för att gå vidare till någon av träningsgrupperna.
Förkunskapskrav:
Steg 1 tom 3 enligt ovan, eller motsvarande hos annan klubb eller instruktör. Hunden måste kunna arbeta lös med andra lösa hundar runt omkring. Ekipaget ska kunna springa en bana med samtliga hinder. Hunden ska kunna samtliga hinder.
Mål:
•  Tävlingsregler
•  Bygga banor
•  Hitta banor
•  Rita banor
•  Klass 1 bana
•  Banvandring
•  Undvika skador

Omfattning: 8 träffar där teori och praktik varvas.
Pris: 1200 kr

%d bloggare gillar detta: