Svedala Brukshundklubb
Svedala Brukshundklubb
Värdegrund för Svedala Brukshundklubb

Alla är lika viktiga - och alla är viktiga.

Svedala Brukshundklubb strävar efter att se alla medlemmars värde i föreningen, oavsett ambitionsnivå, förutsättningar eller kunskapsnivå. Det är genom en mångfald av medlemmar som vi får ett brett perspektiv i föreningen och kan utveckla och anpassa oss för så många utövare som möjligt.

Alla är lika viktiga. 

Det finns ingen hierarkisk rangordning bland klubbens medlemmar. Ingen medlem har företräde framför en annan och alla ska bli bemöta med likvärdighet från organisationen såsom andra medlemmar.

Alla är viktiga. 

Vårt arbete drivs i huvudsak av ideella krafter och det innebär att alla är viktiga. Samtliga medlemmar bidrar med viktig kompetens eller viktiga förmågor.Vill du bli medlem i Svedala Brukshundklubb?

Alla våra kurser och träningsgrupper kräver att du är medlem i Svedala Brukshundklubb.
Medlemskapet innebär att du under kursgången är försäkrad, något som är otroligt viktigt om olyckan skulle vara framme.

Medlemsavgifter 2018:

Ordinarie = Helbetalande medlemmar 570 kr (om du är medlem i annan SBK-ansluten klubb är medlemsavgiften 170 kr, ange ditt medlemsnummer vid betalning)

Hundungdom = Ungdomsmedlemmar upp till 25 år 300 kr
Hela avgiften går till Sveriges Hundungdom

Familjemedlem = Familjemedlemmar som bor på samma adress 170 kr

Uppge alltid namn, adress, telefon, födelsenummer och typ av medlemskap.

Är du familjemedlem måste du uppge vem i familjen som är fullbetalande.

Inbetalning sker till vårt bankgiro: 374-8928

Din information mailar du till vår kassör Marie Persson: kassor@sbk-svedala.se

Ändrad 2018-05-08 19:31:19