Svedala Brukshundklubb
Svedala Brukshundklubb
Agilityinstruktör: Annika Olsson
annika@sbk-svedala.se

SBK - instriktör, Agilityinstruktör: Anna Göthed
annag@sbk-svedala.se

SBK - instruktör, Agilityinstruktör: Nina Lönnborn
nina@sbk-svedala.se

SBK-instruktör: Sarah Rönngaard
sarah@sbk-svedala.se

SBK - instruktör: Åsa Thorbjörn
asa@sbk-svedala.se

SBK - instruktör: Helen Persson
helen@sbk-svedala.se

SBK - instruktör: Cecilie Madsen
cecilie@sbk-svedala.se

Allmänlydnadsintruktör: Frida Hansson
frida@sbk-svedala.se

Rallylydnadsinstruktör: Agnetha Hafström
agnetha@sbk-svedala.se

Allmänlydnadsinstruktör: Josefine Mårtensson
josefine@sbk-svedala.se

Allmänlydnadsinstruktör: Sofia Vasiliadis
sofia@sbk-svedala.se

Allmänlydnadsinstruktör: Anna Appel
anna@sbk-svedala.seFör tillfället ej aktiva

Allmänlydnadsinstruktör: Carola Grauers
carola@sbk-svedala.se

Allmänlydnadsinstruktör: Kenny Baech

B-instruktör, agilityinstruktör: Lotta Möllebäck
Ändrad 2020-02-19 13:20:15