Svedala Brukshundklubb
Svedala Brukshundklubb
Anmälan till våra kurser är bindande. Återbetalning av kursavgift sker endast vid uppvisande av veterinär- eller läkarintyg som bekräftar att hund/förare inte kan delta i kursen. Medlemskap i Svedala BK är obligatorisk för att få delta i kurs, detta gäller även familjemedlemmar som också vill vara med på kursen.

Här nedan följer en beskrivning av de kurser som vi arrangerar. Utbudet av kurser varierar från termin till termin, beroende på om vi har tillgång till en instruktör eller ej.

Anmälan till kurser:
Kursanmälan


Valputveckling
För att hålla hög kvalité på våra valpkurser har vi en liten grupp kursdeltagare åt gången.
Målgrupp
Till dig med valp i åldern 3-6 månader. Valparna ska vara vaccinerade samt ID-märkta, intyg ska visas vid kursstart.
Mål:
 • Lära känna din ras och framför allt din egen valp.
 • Grundläggande kunskap om lagar och regler, vårt ansvar gentemot samhället.
 • Få kunskap om skötsel och första hjälpen.
 • Belöning och belöningsträning.
 • Förstå vikten av samt hur man skapar en bra relation med sin hund.
 • Grundläggande miljöträning & socialisering, samt hur man går tillväga.
 • Få kunskap om grundläggande inlärningsprinciper för att kunna forma valpens beteende.
 • Påbörja valpens inlärning av grundläggande vardagslydnad såsom gå fint i koppel, passivitet, kontakt, komma på inkallning, förbudsträning med mera.
 • Få kunskap om vikten av att aktivera sin hund samt olika verktyg för att kunna mentalt stimulera sin valp på ett roligt och givande sätt.
 • Omfattning:
  1200 kr
  8 träffar där teori och praktik varvas. Totalt ca 12 h.

  Kursstart:  18 / 3  kl 18:30    ( Måndagar

  Anmälan:  Anmälan öppnas på kvällen den 17 / 12

  Instruktör:  Jennifer Vindahl    Medhjälpare  Helen Persson och Sara Larsson


  Unghundkurs    EJ AKTUELL VT 2019
  Till dig med hund från 6 – 18 månader som missat valpkursen eller som vill få en bättre vardagslydnad och lägga en bra grund i relationen.
  Mål:
  Skapa bättre relation med sin hund.
  Få bättre kunskap om olika inlärningstekniker
  Lära sig förstå hundens signaler och få mer kunskap om hundens kommunikation.
  Innehåll:
  Bygger mycket på kursdeltagarnas önskemål samt behov.
  Individanpassade problemlösningar.
  Inlärning- belöning, lekövningar, motivation, kommandon.
  Hundens mentalitet: rädsla, oro, stress, aggressivitet, hur hanteras rädsla, stress o.s.v.
  Omfattning:
  900 kr
  6 träffar där teori och praktik varvas. Totalt ca 12 h.


  Grundläggande / Förberedande lydnad    EJ AKTUELL VT 2019
  Glädje, samarbete och kontakt
  Kursen erbjuder även deltagare utan hund.
  Målgrupp:
  Till dig som vill tävla med din hund.
  Mål:
  Skapa en bra grund för ditt tävlande.
 • Kontakt och samarbete
 • Balans aktivitet / stress / passivitet
 • Fokus
 • Olika lekövningar
 • Belöningar och belöningssätt
 • Grundövningar lydnad
 • Omfattning:
  Onsdagar kl 18.30 – 20.30
  900 kr med hund
  500 kr utan hund
  6 träffar där teori och praktik varvas


  Vardagslydnad    
  Målgrupp:
  Till dig med hund från 6 månaders ålder som vill träna på allmänlydnad/vardagslydnad. Denna kurs kan du gå flera gånger- varje ekipage tränar utifrån sina förutsättningar och mål.
  Mål:
  Befästa hundens lydnad i vardagliga situationer. Bygger vidare på det vi påbörjat under valpkursen.
  Innehåll:
 • Bygger mycket på kursdeltagarnas önskemål samt behov.
 • Inlärning- belöning, motivation, kommandon.
 • Genomgång och träning av moment i Allmänlydnadspasset, t ex kvarsittande, gå fint vid sidan, hundmöte, hantering samt inkallning.
 • Hundens mentalitet: rädsla, oro, stress, aggressivitet, hur hanteras rädsla, stress o.s.v.
 • Aktivitetsövningar- aktivera sin hund samt använda olika verktyg för att mentalt stimulera hunden på ett roligt och givande sätt.
 • Omfattning:
  1200 kr
  8 träffar där teori och praktik varvas. Totalt ca 16 h.

  Kursstart:  13 / 3  kl 18:30    ( Onsdagar

  Anmälan:  Anmälan öppnas på kvällen den 17 / 12

  Instruktör:  Pia Forsberg


  Startklass 
  OBS! Inte att förväxla med vardagslydnad.
  Målgrupp:
  För dig som har grundläggande kunskaper / påbörjat träning och vill träna tillsammans med andra. För dig som vill lära dig grunderna för inlärning av momenten i startklass. Det krävs att du har god allmänlydnad på din hund samt att ni till vis del kan arbeta med hunden lös.
  OBS! Kursen är endast för tävlingsintresserade.
  Mål:
  Möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter för startklass. Att komma igång med regelbunden lydnadsträning för startklass.
  Innehåll:
 • Momenten som ingår i startklass
 • Regler och bedömning
 • Inlärning och motivation, belöning och belöningsträning
 • Förberedelser inför tävling
 • Hur en lydnadstävling är upplagd
 • Omfattning:
  1200 kr
  8 träffar där teori och praktik varvas.

  Kursstart:  17 / 2  kl 11:00    ( Varannan söndag

  Anmälan:  Anmälan öppnas på kvällen den 17 / 12

  Instruktör:  Frida Hansson


  Tävlingslydnad    EJ AKTUELL VT 2019
  OBS! Inte att förväxla med vardagslydnad.
  Målgrupp:
  För dig som har grundläggande kunskaper/påbörjat träning och vill träna tillsammans med andra. För dig som vill lära dig grunderna för inlärning av momenten i tävlingslydnad. Det krävs att du har god allmänlydnad på din hund samt till viss del kan arbeta med hunden lös. Ni bör ha förståelse för belöningssystem.
  OBS! Kursen är endast för tävlingsintresserade
  Mål:
  Möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter för tävlingslydnad. Att komma igång med regelbunden lydnadsträning för startklass och lydnadsklass 1.
  Innehåll:
 • Momenten som ingår i startklass och klass 1.
 • Diskussion hur momenten bryts ned till delmoment och hur dessa kan tränas in.
 • Regler och bedömning.
 • Inlärning och motivation, belöning och belöningsträning.
 • Förberedelser inför tävling- tävlingsmentalitet.
 • Hur en lydnadstävling är upplagd.
 • Omfattning:
  1500 kr för medlemmar i Svedala BK
  8 träffar där teori och praktik varvas.


  Spårkurs
  Är du nyfiken på personspår, men vet inte riktigt hur du skall börja?
  I denna nybörjarkurs i personspår för dig som vill lära dig spåra med din hund från grunden.
  Med teori och praktik börjar vi från absoluta början med grundläggande spårövningar för både dig och din hund.

  Kursens mål är att du ska känna dig tillräckligt säker för att fortsätta spårandet på egen hand när kursen är slut.

  Under kursens gång delas det ut läxor och du förväntas lägga ner en del tid på spårträningen hemma mellan kurstillfällena.

  Inga förkunskapskrav, snarare tvärtom, ju mindre du kan om spår desto roligare blir det för dig att gå denna kurs.

  Omfattning
  1000 kr
  5 träffar där teori och praktik varvars
  Kursdatum:  25 / 3  kl 18:00, 1 / 4  kl 18:00, 15 / 4  kl 19:00, 29 / 4  kl 19:00 och 6 / 5  kl 19:00
  Plats:  Sturup

  Kursstart:  25 / 3  kl 18:00    ( Måndagar    OBSERVERA KURSDATUMEN 

  Anmälan:  Anmälan öppnar på kvällen den 17 / 12

  Instruktörer:  Sofia Vasiliadis och Josefine Totte


  Rallylydnad nybörjare / fortsättning
  Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en rallylydnadsbana. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden ” kör ” en bana enligt ” kartläsaren ”, dvs dina anvisningar. Anvisningarna finns på skyltar som både visar vägen och vad som ska genomföras. Kursen är upplagd så det är möjligt att ha din hund kopplad under hela träningen.
  Målgrupp:
  Till dig som vill prova på ett roligt sätt att aktivera din hund.
  Mål:
  Träna upp hundens glädje, följsamhet och kontakt i klassens olika skyltar. Inspiration till att börja tävla.
  Innehåll:
  Skyltar som finns i rallylydnad Nybörjare
  Inlärning av olika moment – sitt, ligg, stå, sitt framför.
  Vi går tillsammans igenom de regler som finns i rallylydnad.
  Inlärning och motivation.
  Belöning och belöningsutveckling
  Bakdelskontroll.
  Igångsättningar – få med hunden från början till slut.
  Tankar om upplägg av olika banor.
  Omfattning:
  Pris: 1200 kr
  8 träffar där teori och praktik varvas

  Kursstart:  9 / 4  kl 18:30    ( Tisdagar

  Anmälan:  Anmälan öppnas på kvällen den 17 / 12

  Instruktör:  Linda Lundberg


  Rallylydnad fortsättning    EJ AKTUELL VT 2019
  I fortsättnings klass så ska vi gå igenom alla skyltar som ingår. Vi skall även prata lite mer om banbygget och försöka oss på lite klurigare banor. I denna kurs så kommer vi att detaljträna ganska mycket. Vi kommer dela upp de olika skyltarna i mindre moment. Vi kommer att träna lite mer två och två så man tränar sin egen hund och man har en som står och kollar på för att få optimal hjälp. Vi kommer fokusera väldigt på det enskilda ekipaget och göra träningen så effektiv som möjligt.
  Målgrupp:
  Till dig som har gått rallylydnad nybörjare och vill lära dig mer.
  Mål:
  Lära dig alla skyltar som ingår i fortsättning och avancerad. Kursen är utformad att förbereda ekipaget inför tävling i de högre klasserna.
  Innehåll:
  Skyltar som finns i rallylydnad fortsättning.
  Vi går tillsammans igenom de regler som finns i rallylydnad.
  Inlärning och motivation.
  Belöning och belöningsutveckling.
  Klicker, target – träning.
  Bakdelskontroll
  Igångsättningar – få med hunden från början till slut.
  Tankar om upplägg av olika banor.
  Hunden skall kunna vara lös.
  Omfattning:
  900 kr
  6 träffar där teori och praktik varvas.


  Rallylydnad avancerad:    EJ AKTUELL VT 2019
  Kursinnehåll:
  Teoretiska diskussioner samt träning av momenten i avancerad klass enligt reglerna för klassen.
  Kurslitteratur:  Regelboken i rallylydnad. Momentbeskrivningarna för avancerad och mästarklass.
  Banor och slingor som vi använder på våra träningstillfällen.
  Referenslitteratur:  100% rallylydnad av Ida Lindgren
  Mål:
  Kunskap och färdigheter om inlärning / träning av rallylydnadens moment i avancerad klass.
  Kunskap om tävlingsregler för momenten i avancerad klass.
  Att kunna skapa samt bygga upp färdiga rallylydnadsbanor enligt regelverket.
  Fokus: Höger handling
  Förkunskaper:
  Grundkurs och fortsättningskurs rallylydnad.
  Startat i fortsättnings klass.
  Omfattning: 
  6 träffar x 3 studietimmar.
  900 kr  Klickerkurs – Grund     EJ AKTUELL VT 2019
  Här får du och hunden bekanta er med klickern som ett redskap för att lära in både roliga och nyttiga trix och grunder ni kan ha nytta av. All träning går ut på att ha roligt tillsammans med hunden. Via denna kurs får du grunderna att bygga en positiv relation.
  Målgrupp:
  Passar alla som gått minst valpkurs eller liknande som vill lära sig mer om inlärning med positiva metoder.
  Mål:
 • Få kunskap om hur klicker kan användas i hundträning.
 • Få prova olika sätt klickern underlättar inlärning.
 • Lära in olika beteende genom shaping.
 • Omfattning:
  600 kr
  4 träffar där vi varvar teori med mycket praktik.

  Agilitykurs steg 1 - handling
  Kursen går igenom utvalda grundövningar för att ekipaget ska få en stabil grund inför framtiden. Fokus ligger på att utveckla följsamhet och samarbete. Inga hinder ingår i denna kurs.  
  Målgrupp:
  För dig som vill träna agility och lära dig från grunden. 
  Förkunskapskrav:
  Föraren bör ha en god allmänlydnad på hunden och kunna arbeta med den lös kortare stunder.
  Mål:
 • Utveckla gott samarbete
 • Uppmuntra hunden att arbeta självständigt
 • Belöningsträning och belöningsutveckling
 • Kontaktfältsbeteende
 • Target-träning med hjälp av klicker
 • Hitta hundens on/off-knapp - bäst när det gäller
 • Omfattning:
  600 kr
  4 träffar där teori och praktik varvas. Totalt ca 12 h.

  Kursstart:  1 / 4  kl 19:00    ( Måndagar

  Anmälan:  Anmälan öppnas på kvällen den 17 / 12

  Instruktör:  Anna Göthed


  Agilitykurs steg 2 - hinderinlärning
  Målgrupp:
  För de som tidigare gått steg 1 eller motsvarande hos annan klubb eller instruktör. I denna kurs ligger fokus på inlärning av de olika hinder som ingår i en agilitybana. Olika inlärningsmetoder för de olika hindren presenteras.
  Förkunskapskrav:
  Steg 1, agility - handling, är ett krav samt en god allmänlydnad och att man kan arbeta med hunden lös.   
  Mål:
 • Inblick i agilityn då och nu
 • Agilityregler
 • Kombinationer
 • Grundläggande handling, planera din väg med hjälp av framför-/bakombyten
 • Under kursen går vi igenom olika typer av hopphinder, kontaktfältshinder och tunnlar
 • Samarbete och kommunikation
 • Inlärning genom att baklänges-kedja
 • Betydelsen av uppvärmning, nedvarvning samt stretching
 • Omfattning:
  1200:-
  8 träffar där teori och praktik varvas. Totalt ca 12 h.

  Kursstart:  29 / 4  kl 19:00    ( Måndagar

  Anmälan:  Anmälan öppnas på kvällen den 17 / 12

  Instruktör:  Anna Göthed


  Agilitykurs steg 3 - Handling klass 1 (Steg 1)
  I denna kurs fokuserar vi på förarens handling att ekipaget ska kunna springa en klass 1-bana.
  Målgrupp:
  För dig som har gått steg 1 och 2 och som vill utveckla dig och din hund ännu mer. Du skall kunna jobba med lös hund bland andra hundar.
  Förkunskapskrav:
  Steg 1 och 2 enligt ovan,eller motsvarande hos annan klubb eller instruktör, ekipage som gått grundkurs på annan klubb ska träffa instruktören innan kursanmälan. God allmänlydnad och förmåga att kunna arbeta lös bland andra lösa hundar. Hunden ska kunna arbeta självständigt över hinder och ekipaget ska kunna springa en kortare kombination av olika hinder.
  Mål:
 • Ekipaget ska efter avslutad kurs kunna springa en hel bana med flyt (dvs inte behöva stanna upprepade gånger för att ta om ett hinder)
 • Hunden ska kunna samtliga hinder
 • Föraren ska kunna resonera kring olika alternativa vägar i en kombination
 • Genomgång av hur en tävling går till, SAgiK Tävling, barnvandring
 • Praktisk träning på klass 1-bana
 • Omfattning:
  1200 kr
  8 träffar där teori och praktik varvas. Totalt ca 16 h.

  Kursstart:  6 / 4  kl 11:00    ( Lördagar

  Anmälan:  Anmälan öppnas på kvällen den 17 / 12

  Instruktör:  Mats Larsson    Medhjälpare  Åsa Thorbjörn

  Agilitykurs steg 4 - handling för tävlingsekipage (Steg 2)
  Målgrupp:
  För de ekipage som vill utvecklas ännu mer och börja tävla. I denna kurs fortsätter vi att titta på handling, förarens placering samt olika byten. Det är inte ett krav att tävla men denna kurs krävs för att gå vidare till någon av träningsgrupperna.
  Förkunskapskrav:

  Steg 1 tom 3 enligt ovan, eller motsvarande hos annan klubb eller instruktör. Hunden måste kunna arbeta lös med andra lösa hundar runt omkring. Ekipaget ska kunna springa en bana med samtliga hinder. Hunden ska kunna samtliga hinder.

  Mål:
 • Tävlingsregler
 • Bygga banor
 • Hitta banor
 • Rita banor
 • Klass 1 bana
 • Banvandring
 • Undvika skador
 • Omfattning:
  1200 kr.
  8 träffar där teori och praktik varvas.
  Totalt ca 16 h.

  Kursstart:  3 / 4  kl 18:30    ( Onsdagar

  Anmälan:  Anmälan öppnas på kvällen den 17 / 12

  Instruktör:  Mats Larsson    Medhjälpare  Åsa Thorbjörn
  Ändrad 2019-03-18 18:57:41